نگاهی تازه

نگاهی تازه و متفاوت به دنیـا

نگاهی تازه

نگاهی تازه و متفاوت به دنیـا

نگاهی تازه

چشم انداز وبگاه : نگاهی تازه و متفاوت به دنیـا برای آگاهی بیشتر انسان
ماموریت : نگارش و تولید محتوای مفید در همان راستا
موضوعات تحریریه : اجتماعی - فرهنگی - اقتصادی ( با نگاهی علمی )
نویسنده : زهره دارابیان

"چشم ها را باید شُست" ؛
این شستشو آب نیاز دارد ؛
آب روشنایی است ؛
آب آگاهی است ؛
و در این بی آبی چشمه های خشک و جهالت را چه کنیم ؟
"جور دیگر باید دید" !
آب بها باید داد ،
از برای این آگاهی .

آخرین نظرات

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

افسردگی کردن

همه ما گاه و بی گاه از لفظ افسرده برای بیان حالت و وضعیت خود استفاده می کنیم

enlightened افسردگی در واقع یک حالت روحی-روانی ناشی از به هم ریختن شیمی مغز ما نیست !

بلکه یک رفتار کنترلی بسیار قوی برای کنترل عصبانیت و خشونت ماست ، در برابر اتفاقاتی که برایمان ناخوشایند است و نمی توانیم آن ها را مطابق میل خود کنترل کنیم

 

به همین جهت در روانشناسی جدید دیگر نمی گویند فلان کس افسرده (صفت) است
✔️ بلکه می گویند فلانی افسردگی می کند (فعل)

  • زهره دارابیـان